02862979478

Lưới inox, sợi inox chất liệu 304 và inox 316

Lưới nox dệt 306 và lưới inox 316 lọc cặn, lọc hóa chất, lọc rong tảo, sàng bột mì, sàng bột sắn và ngăn chặn muỗi, ngăn công trùng. Sợi inox tròn 304 và sợi inox 316

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và cung ca61plu7o71i lọc inox các loại từ mesh 3 đến mesh 500. Sợi inox tròn các loại. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189