02862979478

Lõi lọc than hoạt tính

Lõi lọc than hoạt tính CTO Đài Loan và Lõi lọc than Maxtec của Mỹ

Lõi than dùng để hấp thụ mùi khí độc, ion kim loại nặng trong nước uống và bảo vệ thủy sản:tôm giống, tôm thẻ, tôm sú..