02862979478

Sản phẩm lọc chất lỏng và Lọc khí trong sản xuất

Túi lọc chất lỏng, bình lọc inox dùng túi và vải lọc. Lõi lọc chất lỏng, bình lọc inox dùng lõi và giấy lọc. Khung lọc khí, carbon khử mùi và vải lọc bụi...

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối các sản phẩm lọc chất lỏng và lọc không khí dùng trong sản xuất như túi lọc PE, lõi lọc Aqua, Lõi nén Graver, khung lọc khí AAF, lọc khí Camfil...LH 08 3910 0189